Det här är samspel

Genom Samspel drar vi sponsorer vårt strå till stacken för att våra barn och unga skall ha en trygg tillvaro när de idrottar/ägnar sig åt sin föreningsverksamhet. Vi väljer därför att bara sponsra föreningar som ställer upp på följande:

• Att samtliga ledare/tränare som har kontakt med barn och ungdomar uppvisar registerutdrag från belastningsregistret

• Att föreningarna har – eller under sponsortiden skaffar – en handlingsplan mot mobbing, kränkningar och övergrepp

I samarbete med